PK Activities

ร่วมสัมมนา Defining Regenerative Exhibition Workshop

ทัศนศึกษาดูงานการท่องเที่ยวประเทศจีน เมืองคุงหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า วันที่ 8-12 ธันวาคม 2566

บริษัทฯ มอบใบประกาศเกียรติคุณและทองคำให้รางวัลกับพนักงานอายุทำงานครบ 10 ปี และ 20 ปี รวม 5 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงาน

3

ทำบุญบริษัทครบรอบ 22 ปี

6

เปิดกิจการบริษัท พี.เค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด บริษัทใหม่ในเครือพีเค

26

ร่วมกิจกรรม CSR กับคณะ TCEB จ.สมุทรสงคราม

25

ร่วมคณะ CSR กับคณะ TCEB จ.ชลบุรี

24

สนุกสนานกับกิจกรรม CSR สวนพฤษาศาสตร์ จ.ระยอง

23

ร่วมคณะ CSR กับคณะ TCEB จ.ระยอง

20

เยี่ยมชมสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ด

18

เยี่ยมคารวะพี่เอ๋ ณัฐพงษ์ จอมบดินทร์ ประธานบริษัท ลีลาวดี ฮอลิเดย์

16

พีเค เซ็นต์ MOU ความร่วมมือด้านการศึกษากับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

14

บรรยายให้ความรู้ด้านการประกอบการวิชาชีพพื้นฐานให้กับนักเรียนโรงเรียนสิงห์บุรี

13

รับประกาศเกียรติบัตรอบรม EO : Pro-League จากผู้บริหาร TCEB

11

ชมตลาดแต่งกายย้อนยุคบ้านระจันสิงห์บุรี

7

กิจกรรมโยคะหลังเลิกงาน

27

มอบทุนบริจาคช่วยเหลือซ่อมสร้างโรงเรียนรังงามวิทยา จ.ชัยภูมิ

28

สร้างห้องน้ำเพื่อน้องมอบให้โรงเรียนบ้านหนองไฮโคกสง่า จ.ชัยภูมิ

S__8388817

ร่วมกิจกรรมการท่องเที่ยวกับหัวหน้าชุมชนเผ่าไตลื้อ จ.ลำพูน

S__8388819

ร่วมกิจกรรม CSR กับคณะ TCEB ดอยปู่หมื่น จ.เชียงใหม่

S__8388821

ร่วมกิจกรรม CSR กับชุมชนมุสลิม อ.เมือง จ.เชียงใหม่

S__8388823

บรรยาย D-Mice ศูนย์แสดงสินค้า มอ. หาดใหญ่ จ.สงขลา

S__8388827

โครงการพีเคปลูกป่าชุมชนมอบให้โรงเรียนงามวิทยา จ.ชัยภูมิ

S__8388829

ร่วมกิจกรรมกับคณะ TCEB จ.นครศรีธรรมราช

S__8388831

ร่วมกิจกรรมกับคณะ TCEB จ.ตรัง

S__8388833

ร่วมกิจกรรมกับคณะ TCEB อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

S__8388835

ดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ จ.ฉะเชิงเทรา

S__8388837

ดูงานการท่องเที่ยวเชิงเกษตรพอเพียง จ.นครปฐม

S__8388839

สนับสนุนการเล่นกีฬาหลังเลิกงาน #ชมรมฟุตบอลทีมไทยเที่ยวไทย

S__8388841

งานเลี้ยงปีใหม่ แจกรางวัลแจกพนักงาน

กราบแผ่นดิน

ร่วมกิจกรรม CSR กับคณะ TCEB จ.กระบี่

PK Events