สัญลักษณ์ความอร่อยในงานไทยเที่ยวไทย

                      ไทยเที่ยวไทยอร่อยติดดาว : สัญลักษณ์ความอร่อยของร้านอาหารที่ บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานไทยเที่ยวไทย จัดทำขึ้นเพื่อการันตีมาตรฐานรสชาติและคุณภาพบูธร้านอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม เฉพาะร้านที่เข้าร่วมออกบูธในงานไทยเที่ยวไทยเท่านั้น ด้วยการพิจารณามาตรฐาน 2  อย่าง (Best Buy Selected) ได้แก่ 1. ถูกหรือแพงไม่สำคัญ​ ขอให้อร่อยถูกลิ้นคนไทยเป็นพอ และ 2. ต้องปลอดภัย สด สะอาด ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

                 ผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่มที่เข้าเกณฑ์พิจารณาความอร่อยจากผู้จัดงานไทยเที่ยวไทยแล้ว สามารถนำตราสัญลักษณ์ความอร่อยนี้ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ติดตั้งที่บูธในงานไทยเที่ยวไทยได้เลย