เทรนด์ Farm Stay กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

#งานไทยเที่ยวไทย เรามาดูงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรบ่อยครั้ง จึงสรุปได้แนวคิด 5 วิธีการเปลี่ยนไร่นาบ้านสวนเป็น Farm Stay รับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรยั่งยืน เรามาดูกันมีวิธีอะไรบ้าง