พีเคแนะวิธี ปรับธุรกิจพิชิตใจนักท่องเที่ยว Gen Z

งานไทยเที่ยวไทย แนะนำวิธี ปรับธุรกิจพิชิตใจนักท่องเที่ยว Gen Z ด้วยแนวทาง 3 อย่าง ได้แก่ ความยั่งยืนต้องเป็นของจริง เทคโนโลยีคือกุญแจ และค่าใช้จ่ายที่ใช่กับคุณค่าที่ชอบ