สร้างแบรนด์อย่างไรให้สำเร็จ

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด เผยกลยุทธ์การสร้างแบรนด์อย่างไรให้สำเร็จ นักการตลาดตัองใช้องค์ประกอบการจัดการหลายอย่าง ได้แก่ การวิเคราะห์และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การสร้างภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ การวางจุดยืนของแบรนด์ การสร้างโลโก้และสโลแกน การสร้างการรับรู้ของแบรนด์ เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้งานไทยเที่ยวไทยนำมาใช้ในการสร้างแบรนด์การจัดงานให้สำเร็จตลอดทุกครั้ง