14 ประเภทสินค้าท่องเที่ยวยอดฮิตในงานไทยเที่ยวไทย

คำว่า “สินค้า” หลายคนคงจะนึกถึงวัตถุสิ่งของที่ลูกค้าจะสามารถเลือกซื้อโดยการหยิบขึ้นมาดู ดูรายละเอียดของสินค้าทุกแง่ทุกมุมก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้าเหล่านั้น เมื่อเทียบกับสินค้าและบริการของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทั้งนี้เพราะคุณลักษณะของสินค้าท่องเที่ยวนั้นพิเศษกว่าสินค้าประเภทอื่นๆ โดยรวมแล้วมี 2 ประเภท คือ

1. สินค้าท่องเที่ยวจับต้องไม่ได้ ก่อนการตัดสินใจซื้อสินค้า ผู้ขายไม่สามารถยกเอาสินค้าท่องเที่ยว เช่นน้ำตกทีลอซูมาให้นักท่องเที่ยวดูก่อน สัมผัสก่อนที่จะตัดสินใจซื้อทัวร์ไปเที่ยว บางครั้งเราเรียกสินค้าท่องเที่ยวว่าเป็น Information product เพราะเป็นสินค้าที่ต้องให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้ามากที่สุด ดีที่สุด เสมือนจริงที่สุดแทนการนำเสนอสินค้าที่เป็นของจริงให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส เพื่อสร้างความมั่นใจก่อนการตัดสินใจ

2. สินค้าจับต้องหรือสัมผัสได้ ในการเดินทางไปท่องเที่ยวหนึ่งครั้งจะต้องใช้บริการหลายอย่าง จะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ เช่น บริการรถขนส่ง ร้านอาหาร โรงแรมที่พัก ร้านขายของที่ระลึก อื่นๆ อีกมากมาย ที่มีความสัมพันธ์กันไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ดังนั้น สินค้าท่องเที่ยวประเภทนี้จึงง่ายต่อการหยิบยกขึ้นมาเป็นธุรกิจ เพื่อนำเสนอขายต่อนักท่องเที่ยวที่สนใจ

การจัดงานแสดงสินค้าประเภทท่องเที่ยว จึงนิยมเอาสินค้าท่องเที่ยวประเภทจับต้องหรือสัมผัสได้มานำเสนอขายให้ผู้ชมงานที่เป็นนักท่องเที่ยว ‘ซื้อ’ โดยมีโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเป็นเครื่องมือดึงดูดเงินออกจากกระเป๋า ตัวอย่างงานไทยเที่ยวไทย มหกรรมแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศเก่าแก่และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวคนไทยมากที่สุด มี 14 ประเภทสินค้าท่องเที่ยวยอดฮิตที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อมากที่สุด

จัดโดย P.K. Exhibition Management Co., Ltd. www.pkexhibition.com