11 ที่เที่ยวเดือนมิถุนายน 2566 ที่เที่ยวหน้าฝนฉ่ำๆ