ประโยชน์ของการออกบูธแสดงสินค้า

ปัจจุบันการออกบูธแสดงสินค้ายังคงได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าผู้บริโภคไม่เสื่อมคลาย แม้ว่าจะมีกระแสออนไลน์เริ่มเข้ามารุกตลาดออฟไลน์มากขึ้น แต่ยังผู้ประกอบการหลายรายยังไว้วางใจเลือกใช้การออกบูธแสดงสินค้าเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพ

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำธุรกิจจัดงานแสดงสินค้าประเภท B2C ได้เก็บข้อมูลเชิงการตลาดถึงประโยชน์ของการออกบูธแสดงสินค้าที่ลูกค้าแสดงความคิดเห็น รวบรวมไว้ 7 ประการ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการขาย
แม้ว่าช่วงระยะเวลาในการจัดงานแสดงสินค้าจะน้อยและไม่ใช่ช่องทางการขายสินค้าหรือบริการที่มั่นคงถาวร (3-10 วัน) แต่งานแสดงสินค้าที่จัดขึ้น เวลาที่มีอยู่น้อยนิดจะไม่ใช่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใด หากเจ้าของกิจการสามารถใช้การออกบูธแสดงสินค้าให้เป็นประโยชน์ด้วยการสร้างยอดจำหน่ายต่อชั่วโมงให้ได้จำนวนสูงมาก อย่างเช่น โรงแรมหรือรีสอร์ทที่มักไปออกบูธแสดงสินค้าในงานไทยเที่ยวไทย เป็นต้น

2. เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการของตน
การออกบูธยังคงเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการได้ดีมากที่สุดวิธีหนึ่ง เพราะองค์ประกอบที่จะทำให้การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ได้ผลคือ สาระสำคัญของสารต้องถูกส่งผ่านไปยังผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งการไปออกบูธในงานต่างๆ สามารถตอบโจทย์ข้อนี้ได้เป็นอย่างดี เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มาเดินภายในงานได้เป็นจำนวนมากและรวดเร็ว ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเดินชมงานก็มักสนใจในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานที่จัดแสดงอยู่แล้ว (Right Target) ทำให้สามารถสื่อสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

3. เพื่อโชว์ศักยภาพอย่างเต็มที่
การออกบูธถือเป็นโอกาสทองในการแสดงศักยภาพสินค้า บริการ หรือการดำเนินงานของบริษัทนั้นๆ อีกด้วย เพราะสามารถเข้าถึงและสื่อสารกับผู้คนได้เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้เจ้าของกิจการยังสามารถใช้เป็นช่องทางแสดงศักยภาพให้คู่แข่งทั้งไม่ได้มาและมาออกบูธงานเดียวกันได้เห็นอีกด้วย การแสดงศักยภาพนี้ เจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจสามารถนำสินค้าหรือบริการต้นแบบที่แสดงถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาโชว์ได้โดยไม่จำว่าจะเป็นสินค้าต้นแบบหรือเป็นเพียงคอนเซปต์ไอเดีย ไม่จำเป็นต้องเป็นสินค้าพร้อมจำหน่ายเสมอไป ตัวอย่างเช่นงานออกบูธแสดงสินค้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ

4. เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าและกลุ่มธุรกิจ
การออกบูธมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างคือเป็นการสื่อสารสองทางที่ผู้ประกอบการสามารถรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจ และสามารถแนะนำสินค้าและบริการกลับคืนสู่ทั้งลูกค้าและคู่ค้าอีกด้วย สิ่งนี้จะช่วยห้ผู้ประกอบการได้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ สามารถนำกลับมาใช้พัฒนาธุรกิจได้ในอนาคต

5. เพื่อหาคู่ค้าทางธุรกิจ
การออกบูธนอกจากจะได้พบลูกค้ารายย่อยแล้ว ยังมีโอกาสพบคู่ค้าทางธรุธกิจอีกด้วย ในปัจจุบันงานแสดงสินค้าต่างๆ ได้แบ่งกำหนดการให้มีวันและช่วงเวลาสำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะ (Trade Day) เพื่อเปิดโอกาสให้พบปะพูดคุยและหาคู่ค้าทางธุรกิจ จึงกลายเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ประกอบการได้พบปะพูดคุยและทำสัญญาธุรกิจกับคู่ค้าได้โดยตรง ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนของตนเองลงได้อันเนื่องมาจากได้พบเจอกับเจ้าของปัจจัยการผลิตรายอื่นๆ ซึ่งเสนอขายราคาวัตถุดิบและปัจจัยการผลิตสินค้าให้เราเพื่อเป็นตัวเลือกเพื่อเทียบกับคู่ค้าเดิมอีกด้วย ถือเป็นประโยชน์เชิงต้นทุนด้านงบประมาณอย่างมาก

6. เพื่อสำรวจคู่แข่งและตลาด
การออกบูธนอกจากจะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นโอกาสดีที่จะทำให้ผู้ประกอบการได้พบกับคู่แข่งด้วย จึงเป็นช่วงสำคัญและมีประโยชน์อย่างมากเพราะผู้ประกอบการสามารถสำรวจตรวจสอบความก้าวหน้าของคู่แข่ง และสามารถสำรวจตลาดไปในตัวได้อีกด้วย

7. เพื่อสร้างฐานข้อมูลลูกค้า
แม้ผู้ประกอบการจะไม่มีสินค้าหรือบริการไปออกบูธแสดงสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียว แต่ผู้ประกอบการก็ควรต้องไปออกบูธที่งานเพื่อเป็นการสร้างฐานข้อมูลของลูกค้าผู้บริโภค ไม่มีโอกาสไหนแล้วที่ผู้บริโภคจะรวมตัวกันมากขนาดนี้ ดังนั้นผู้ประกอบการจึงควรฉวยโอกาสนี้ไปออกบูธแสดงสินค้า แม้ไม่ได้ตัวเงินกลับมา อย่างน้อยก็ขอให้ได้ฐานข้อมูลลูกค้าก็ยังดีเพราะบางครั้งข้อมูลเหล่านี้อาจมีค่าและประโยชน์มากกว่าเงินเสียอีก