PK 4.0 – One Stop Service

One Stop Service คือแนวคิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่รวดเร็ว มาที่เดียวจะได้รับบริการครบทุกอย่าง ปัจจุบันองค์กรภาครัฐและเอกชนของไทยหลายแห่งนิยมใช้แนวคิด One Stop Service โดยยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centric) ที่สามารถให้บริการได้ครบถ้วน รวดเร็ว ประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ประโยชน์ที่ได้รับจาก One Stop Service จะช่วยให้องค์กรมั่นใจว่าสิ่งที่กำลังนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้านั้น จะโดนใจ ตรงความต้องการลูกค้ามากที่สุด

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้จัดงานไทยเที่ยวไทย กำลังพัฒนาแพลตฟอร์มรูปแบบใหม่ในระบบ One Stop Service สำหรับผู้เข้าร่วมแสดงสินค้าทุกราย ภายใต้แนวคิด “จอง-จ่าย-จัด” ผ่านทางเว็ปไซต์ www.pkexhibition.com และ www.งานไทยเที่ยวไทย.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สนใจจองบูธผ่านทางหน้าจอเว็ปไซต์ ชำระเงินค่าบูธออนไลน์ และจัดการแบบฟอร์มทุกชนิดด้วย e-Form พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชั่นไทยเที่ยวไทยโฉมใหม่ที่ครอบคลุมทุกเรื่องการท่องเที่ยว

บริษัทฯ พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจด้วยระบบ Digital Marketing เต็มรูปแบบ พร้อมก้าวนำเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยในปี 2565 ด้วยสโลแกน PK 4.0 – One Stop Service