เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการท่องเที่ยวไทย

            Booking.com เผย New Normal Travel Trends 2021 เทรนด์อนาคตการเดินทาง เน้นท่องเที่ยวอย่างชาญฉลาด รักษ์โลก และปลอดภัย

  • คนไทยกว่า70% ตื่นเต้นที่จะออกท่องเที่ยวอีกครั้ง
  • กว่า80% หวังช่วยฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวและชุมชน
  • เกือบ90% เต็มใจทำตามข้อปฏิบัติความปลอดภัยในยุค New Normal

            ภาคการท่องเที่ยวไทยเตรียมปรับตัวรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคครั้งใหญ่หลังโควิด-19 โดย Booking.com ได้นำผลการสำรวจข้อมูลผู้เดินทางมากกว่า 20,000 คน ใน 28 ประเทศทั่วโลก* (รวมประเทศไทย) มารวมเข้ากับข้อมูลเชิงลึกจากพฤติกรรมการค้นหาและการบอกต่อของนักเดินทางบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนความเชี่ยวชาญกว่า 20 ปีในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เผยอนาคตของการเดินทางในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเราจะเห็นนวัตกรรมเทคโนโลยีจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้เดินทางอีกครั้งในโลกหลังการระบาดใหญ่ โดย 81% ของผู้เดินทางชาวไทยเห็นด้วยว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการช่วยป้องกันความเสี่ยงด้านสุขภาพระหว่างเดินทาง นอกจากนั้น 80% ยังเห็นตรงกันว่าผู้ให้บริการที่พักจะต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีล่าสุดเพื่อสร้างความรู้สึกปลอดภัยให้แก่ผู้เข้าพัก

            โดย 7 ใน 10 ของนักเดินทางชาวไทย (70%) ต้องการให้มีตัวเลือกเทคโนโลยีที่สามารถใช้จองร้านอาหารแบบกระชั้นชิดได้ และนักเดินทางชาวไทยจำนวน 3 ใน 4 (75%) ต้องการให้มีเครื่องมือแบบบริการตนเองมากขึ้นแทนที่จะผ่านเคาน์เตอร์ให้บริการเพื่อลดการสัมผัส นอกจากนี้คนไทย 80% ยังรู้สึกตื่นเต้นกับศักยภาพของเทคโนโลยีที่ช่วยปรับเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางให้เข้ากับความต้องการเฉพาะบุคคลได้มากขึ้นในอนาคต โดยเทคโนโลยีจะเข้ามาเพิ่มประโยชน์และเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวของผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ

            จากข้อมูลระบุว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่เลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อการท่องเที่ยวสูงสุดในโลก มากถึง 81% ในขณะที่มาตรฐานโลกอยู่ที่ 64% แสดงว่าเทคโนโลยีกำลังมีบทบาทอย่างมากต่อนักท่องเที่ยวคนไทยในทุกๆ กิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นการค้นหาข้อมูล การจองห้องพักออนไลน์ การจองร้านอาหาร การดูเส้นทางการท่อเที่ยว และการติดตามข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจึงต้องปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกาภิวัฒน์ด้านเทคโนโลยี สถานที่ท่องเที่ยวควรมีเว็ปไซต์ หรือวิดีโอคอนเทรนด์เป็นของตัวเอง สามารถเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลให้คนติดตามข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว

            ผู้สนใจเข้าชมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58 สามารถติดตามข้อมูลทั่วไปของงานได้ที่เว็ปไซต์ www.งานไทยเที่ยวไทย.com เฟสบุ๊คและโมบายแอปพลิเคชั่น งานไทยเที่ยวไทย     

 

ขอบคุณข้อมูลจาก Booking.com