EEC กับการส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

20201231-4

ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากนโยบาย Eastern Economic Corridor ซึ่งมีอีกชื่อเป็นภาษาไทยว่า “โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” หรือ EEC นโยบายสำคัญมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาเศรษฐกิจในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกของไทย ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ถือเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของ EEC ได้แก่   

  1. ยกระดับประสบการณ์และคุณค่าจากการท่องเที่ยว (Value Proposition) เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีรายได้ปานกลางถึงสูงจากประเทศแถบเอเชียแปซิฟิก
  2. การจัดระเบียบและส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตามสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มคุณค่าและประสบการณ์ เช่น กีฬาทางน้ำ (Water Sports)
  3. การสนับสนุนธุรกิจทางการแพทย์และศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ (Wellness and Rehabilitation) โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical tourism) ที่เข้มแข็ง
  4. รวมทั้งส่งเสริมประเทศไทยในการเป็นศูนย์รวมของการแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58 ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการ่องเที่ยวในเขตพิ้นที่ EEC ภายในงาน จะมีนิทรรศการและบูธการท่องเที่ยว EEC มาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าการท่องเที่ยวในราคาพิเศษหลายแห่ง 4-7 มี.ค.64 นี้ พบกันที่ไบเทค บางนา