• PK 32
  • กรมการท่องเที่ยว
  • Citi
  • Krungsri
  • ไทยวิวัฒน์
  • Ads.-WS

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32

เที่ยว 4 วัน ชาร์จพลังได้ทั้งปี

ในวันที่ 4 – 7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

จัดงานโดย บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัดQRCODE

ชา
มางานไทยเที่ยวไทยรับชาอู่หลง Tea Plus ฟรี!

4-7 ก.ย.นี้ มางานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 32 ที่ศูนย์สิริกิติ์ ลงทะเบียนชมงานรับชาอู่หลง Tea Plus ฟรี 1 ขวดที่จุดประชาสัมพันธ์