• PK38
  • HNY
  • Congatulation PK37
  • กรมการท่องเที่ยว
  • ย้ายออฟฟิต

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 38

3 – 6 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาคิสิริกิติ์

จัดงานโดย บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัดQRCODE

Billboard38
ป้ายบิลบอร์ดงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 38

ป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ตั้งเด่นตระหง่านริมถนนทางด่วนย่านหมอเหล็ง 3-6 มี.ค.นี้ พบกันที่ศูนย์สิริกิติ์

MRT
เดินทางมางานไทยเที่ยวไทย แนะนำใช้บริการรถไฟฟ้า MRT

เดินทางชมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 38 ให้สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย แนะนำใช้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีศูนย์สิริกิติ์