• P.K.31
  • กรมการท่องเที่ยว
  • กรุงศรี
  • ซิตี้
  • AIS

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 31

ตอน ไทยเที่ยวนอก

ในวันที่ 17-20 กรกฎาคม 2557 ไบเทค บางนา

จัดงานโดย บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัดQRCODE

Fah1
สาส์นจากผู้จัดงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 31 และไทยเที่ยวนอก 2014

 

ยินดีต้อนรับสู่งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 31 และไทยเที่ยวนอก 2014 ซึ่งเป็นงานส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่าง 17–20 กรกฎาคม 2557 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102)

ประเด็นสำคัญของการจัดงาน “ไทยเที่ยวนอก “ ในครั้งแรกนี้เป็นแบบ “ติดจรวด” ซึ่งเป็นความท้าทายที่ประเทศไทยที่มีประชากรเพียง 65 ล้านคน สามารถเป็นต้นแบบที่ดีของ…