งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60

วันที่ 25 - 28 พฤศจิกายน 2564 ณ ไบเทค บางนา EH101-EH102