งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 62

วันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา EH101-EH102