งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60

วันที่ 2 - 5 กันยายน 2564 ณ ไบเทค บางนา EH100-EH101