งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 64

วันที่ 24 - 27 พฤศจิกายน 2565 ณ ไบเทค บางนา EH102-EH102