งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 63

1 – 4 ก.ย. 65 ไบเทค บางนา | 10:00 – 21:00 น.