ยินดีต้อนรับ น้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี เยี่ยมชมการจัดงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 67

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ยินดีต้อนรับ น้องๆ นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการธนบุรี โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เยี่ยมชมการจัดงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 67 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 25 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา