บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและทองคำให้รางวัลกับพนักงานอายุทำงานครบ 10 ปี และ 20 ปี

เนื่องในโอกาสดำเนินธุรกิจครบ 22 ปี บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและทองคำให้รางวัลกับพนักงานอายุทำงานครบ 10 ปี และ 20 ปี รวม 5 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่พนักงานโดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบรางวัล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา