อบจ.ชลบุรี ชวนเที่ยวงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 65 โซนเที่ยวสบายสไตล์ชลบุรี