Welcome to eco-friendly Places

☘️ #ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เทรนใหม่มาแรง! การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หรือ Ecotourism นับเป็นแนวทางยอดฮิตตามแบบแนวคิดของการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนในปัจจุบัน แล้วการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน มีแนวทางปฎิบัติแบบง่ายๆ อะไรบ้าง? 🍀

1. สัมภาระที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นการพกขวดน้ำ หรือกระติกน้ำไปเอง เป็นการช่วยลดขยะลงระหว่างการเดินทางไป คุณอาจเตรียมใส่ขวดไปเลย ไม่ต้องไปซื้อใช้แล้วก็ทิ้งให้กล่องให้กลายเป็นขยะ
2. เดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชน ไม่ใช้รถยนต์ส่วนตัว ช่วยลดมลพิษ และยังประหยัดค่าน้ำมันได้เยอะ
3. เช่าจักรยาน ขี่ชมเมืองหรือสถานที่ท่องเที่ยว ได้การออกกำลังกาย และสัมผัสบรรยากาศผ่านกิจกรรมรวมกลุ่ม สนุกมากกว่า
4. ถ่ายรูปแบบไม่ทำลายธรรมชาติ ไม่ต้องเคลื่อนย้ายหรือจัดแต่งอะไร ให้ทุกอย่างเป็นแบบธรรมชาติคือดีที่สุด
5. เดินตามเส้นทางที่กำหนด คือไม่ควรที่จะเหยียบย่ำนอกเส้นทางเดิม ไม่ตัดไม้ทำลายสิ่งแวดล้อมให้เปลี่ยนไปจากเดิม
6. เปิดใจเรียนรู้อย่างเต็มที่ คือศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติหรือสภาพแวดล้อมในพื้นที่นั้นๆ ไม่ใช่เอาแต่ถ่ายรูป หรือเล่นแต่โทรศัพท์มือถือ
7. สนับสนุนกิจกรรมชุมชนท้องถิ่น คือการนำเรื่องราวดีๆ วัฒนธรรมเจ๋งๆ ที่ไปมาในชุมชนนั้นๆ แล้วมาเผยแพร่บอกต่อเชิงสร้างสรรค์ ก็ได้เช่นกัน