เที่ยวอุ่นใจกับงานไทยเที่ยวไทย#60 มาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยรัดกุม

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเมนจเม้นท์ จำกัด และไบเทค พร้อมรองรับการจัดงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 60 งานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวสุดยิ่งใหญ่ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 พ.ย.64 ณ ไบเทค บางนา (EH 101-102) ด้วยมาตรฐานด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอย่างรัดกุม นอกจากการตรวจคัดกรอง และการดูแลรักษาความสะอาดเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ตามมาตรฐานทั่วไปแล้ว ยังเพิ่มระดับการป้องกัน 2 ชั้น โดยผู้ออกบูธต้องแสดงการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบแล้ว 100% หรือได้รับการตรวจหาเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) ส่งก่อนออกบูธทุกราย ให้ความมั่นใจถึงความปลอดภัยและสบายใจกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง