กำหนดการพิธีเปิดงานไทยเที่ยวไทย โซนเที่ยวสบายๆ สไตล์ชลบุรี

กำหนดพิธีเปิดงาน “เที่ยวสบายๆ ไสตล์ชลบุรี” วันพฤหัสดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร