5 เทคโนโลยีสำคัญ เสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

ข้อมูลจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) ระบุว่าในปี 2020 มีนักเดินทางทั่วโลกกว่า 1,600 ล้านคน และ 1 ใน 4 หรือกว่า 416 ล้านคน มีจุดหมายปลายทางที่ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก โดยประเทศไทย ถือเป็นปลายทางสำคัญ

ปัจจุบันนักท่องเที่ยว 45% ใช้สมาร์ทโฟนในการวางแผนท่องเที่ยว ส่งผลให้การวางแผนจากเดิมที่เฉลี่ย 60 วัน กลายเป็นการวางแผนใน ‘วินาทีสุดท้าย’ หรือ last minute booking จนกลายเป็นเทรนด์ของนักเดินทางในปัจจุบัน และรูปแบบได้เปลี่ยนจาก ‘กรุ๊ปทัวร์’ มาสู่การ ‘เดินทางด้วยตัวเอง’ (Free Independent Traveller: FIT) ซึ่งในปีนี้มีการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกว่า 19.9 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2% และยังคงเป็นกลุ่มที่มาแรง ดังนั้น ‘เทคโนโลยี’ มีบทบาทสำคัญที่จะช่วยดึงดูดและอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว

ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการ PK Digital Connect หรือ PKDC เปิดเผยว่า มี 5 นวัตกรรมที่สำคัญและจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอนาคต ได้แก่

1.AR (Augmented Reality) และ VR (Virtual Reality) โดยในวงการท่องเที่ยวได้เริ่มมีการประยุกต์ใช้ในการฉายภาพทิวทัศน์ในระบบ 3 มิติ เพื่อให้ผู้บริโภคได้เห็นก่อนตัดสินใจเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ เช่น ร้านอาหาร ที่พัก และนำมาใช้สำรวจการเปลี่ยนแปลงของสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น

2.บล็อกเชน แม้จะยังไม่มีตัวอย่างที่ชัดเจนนัก แต่มีแนวคิดว่าในการนำมาใช้กับการยืนยันตัวตนที่สนามบิน การชำระเงินในต่างประเทศ หรือความโปร่งใสของรีวิวจากนักท่องเที่ยว

3.Recognition หรือเทคโนโลยีเพื่อการจดจำ ทั้งข้อมูลใบหน้า ลายนิ้วมือ เพื่อยกระดับการบริการ เช่น ใช้เพื่อคัดกรองแขกประจำที่สามารถเข้าไปใช้บริการพื้นที่พิเศษ หรืออาจใช้เพื่อตรวจจับผู้โดยสารหรือแขกที่มักจะมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม

4.แอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟน หรือแพลตฟอร์มที่ช่วยลดความยุ่งยากทางด้านเอกสาร บริการจองคิวต่างๆ

5.ผู้ช่วยอัจฉริยะ คล้ายกับ Siri หรือ Alexa แต่เป็นผู้ช่วยที่ฝึกฝนมาเพื่อช่วยเหลือหรือให้ประสบการณ์เฉพาะเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

อนาคตจะมีเครื่องมือการตลาดใหม่ๆในยุคดิจิทัลออกมาให้เห็นอีกมากมาย แต่จะอยู่ในรูปแบบของแพลตฟอร์มประเภท แอพพลิเคชั่น เช่น เกม (Games) ซึ่ง PKDC กำลังดำเนินการทำเกมที่ชื่อว่า eTravel League เน้นการแข่งขันท่องเที่ยว ท้าพิชิตคะแนนและรับรางวัลมากมาย กระตุ้นให้นักท่องเที่ยวกล้าออกเดินทางไปเที่ยวทั่วประเทศ ติดตามโหลดแอปได้แล้วที่ App Store และ Google Play หรือ www.etravelleague.com