เชื่อมสองโลกเข้าด้วยกันต้องทำให้เร็ว PK Exhibition เดินเกมแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ PK Digital ตอบโจทย์เทรนด์ O2O

pk-group

โลกยังหมุนอยู่ทุกวัน แต่ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่เข้ามา ผู้บริโภคก็ดำรงชีวิตอยู่บน 2 โลกพร้อมๆ กัน นั่นคือโลก Offline to Online หรือ Online และ Offline (OTO) ดังนั้นการจะทำตลาดอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ต้องทำไปพร้อมๆ กัน หรือการคิดแบบ O2O

ดร.กฤตย์ พัตรปาล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.เค.เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด และ บริษัท พี.เค.ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ยุค Digital Transformation การคิดธุรกิจแบบ O2O หรือ Online to Offline รวมถึง Offline to Online เป็นวิธีคิดที่นักการตลาดต้องนำไปประยุกต์ใช้ในปีนี้ เพราะผู้บริโภคไม่ได้อยู่แค่โลก Online หรือ Offline ผ่านเหตุผลเรื่องการดำรงชีวิตประจำวันทั้งสองฝั่งเกือบจะเท่ากัน ดังนั้นการจะทำตลาดแค่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็คงเข้าถึงผู้บริโภคไม่ได้ทั้งหมด ซึ่งการเดินการตลาดในรูปแบบนี้ จำเป็นต้องอาศัยแพลตฟอร์มกลาง และ Big Data หรือฐานข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ และเชื่อมต่อพฤติกรรมที่ผู้บริโภคอยู่ทั้งสองโลกเข้าด้วยกัน ก่อนจะเข้าไปตอบโจทย์พวกเขาได้ตรงจุดที่สุด”

อย่างไรก็ตาม แม้จะทำตลาดแบบ O2O แล้ว แต่การศึกษาผู้บริโภคให้ถ่องแท้ก็เป็นเรื่องจำเป็นอยู่ เพราะปัจจุบันผู้บริโภคถูกตามใจจากแบรนด์ และเอเยนซี่มากเกินไป ทำให้จะทำตลาดให้ตรงใจกับผู้บริโภคก็ต้องทำอะไรมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสื่อให้หลากหลาย พร้อมกับการเดินเกมการสื่อสารไปพร้อมๆ กันระหว่าง Online และ Offline ขณะเดียวกันการใช้โฆษณาที่ไม่เหมือนโฆษณา หรือ Native Advertising ก็เป็นอีกวิธีที่เข้าถึงผู้บริโภคได้เช่นกัน เพราะสร้างประสบการณ์ได้มากกว่าโฆษณาปกติ และดึงดูดผ่านเนื้อหาที่แตกต่าง

Online และ Offline ต้องเดินเกมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้นนักการตลาดต้องอ่านเกมให้ขาดว่าช่วงเวลาไหนต้องใช้ Online และช่วยเวลาไหนต้อง Offline ที่สำคัญการใช้เครื่องมือใหม่ๆ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลของผู้บริโภค พร้อมใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆ เพื่อทำให้ตรงเป้าหมายมากที่สุด ก็น่าจะช่วยแบรนด์ และเอเยนซี่เข้าถึงเป้าหมายได้เช่นกัน

pkdigital-1080x1920px

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ปัจจุบันผู้จัดงานเอ็กซิบิชั่นและอีเว้นท์ด้านการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทย กำลังก้าวข้ามตลาด Offline ไปทำแพลตฟอร์ม Online การท่องเที่ยวแนวใหม่ขึ้นมาภายใต้ชื่อว่า ไทยเที่ยวไทยโก และ eTravel League รวมถึงแพลตฟอร์มอีคอมเมริซ์ ซึ่งจะแตกต่างจากคู่แข่งขันในตลาด โดยการดำเนินงานของ บริษัท พี.เค.ดิจิทัล คอนเนคท์ จำกัด บริษัทในเครือผู้พัฒนาซอลฟท์แวร์ เชื่อมต่อการทำงานแบบ O2O อย่างสมบูรณ์ แต่จะเลือกเจาะตลาดเฉพาะ Blue Ocean โอกาสทางธุรกิจยังมีมากมายในโลกดิจิทัล