สถานีต่อไปของนักท่องเที่ยว ไบเทค บางนา

bitec

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ในการมาชมงานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58 ระหว่าง 4-7 มีนาคม 2564 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ไบเทค บางนา ขอแนะนำให้เดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ขึ้น-ลงที่สถานีบางนา