งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58

Mission New Normal เที่ยวไทยวิถีใหม่ ครบทุกการท่องเที่ยว

งานไทยเที่ยวไทย บาย พีเคเอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์
4-7 มี.ค. 64 ไบเทค บางนา

www.pkexhibition.com
T. 02 307 8555