เปิดการจองบูธงานไทยเที่ยวไทย ปี 2564

งานไทยเที่ยวไทย ปี 2564 (4 ครั้ง) เปิดการจองบูธ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวทุกประเภท สนใจร่วมแสดงงาน กรุณาติดต่อผู้จัดงาน บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด โทร. 02 307-8555 กด 1 หรือ sales@pkexhibition.com เว็ปไซต์ www.pkexhibition.com